”Sedan vi anlitade Neidre Konsulting har vi fått bättre förebyggande rutiner mot hot, rån och snatterier. Vi vill att alla våra medarbetare ska tänka säkerhet och att de ska känna sig tryggare med hur man hanterar en obehaglig situation. Vi är jättenöjda och har fått många värdefulla tips.”