Målinriktad projektledning

Neidre Konsulting arbetar även med projektledning i alla former och tidsramar. För att ett projekt ska kunna drivas i hamn på ett effektivt och smidigt sätt krävs det oftast att någon leder arbetet och håller i alla trådar. I vår roll ingår bland annat att se till att inget glöms bort och att alla som arbetar med projektet vet vad de ska göra. Vi är vana att jobba mot övergripande mål med höga kvalitetskrav och att utföra projekt inom givna tids- och budgetramar.