Jag älskar flöden i företag och organisationer, flöden som är tydliga och utan krångel. Mina kunder är allt ifrån kommunala bolag och förvaltningar till det privata näringslivet.

Jag hjälper er med innovation och förändringsarbeten i långa och korta projekt inom organisationer, fastighetsutveckling och platsutveckling.

Organisationsutveckling: Min målsättning är att ni ska ha ett arbetsflöde som skapar trivsel och trygghet och att jobbet kan utföras effektivare.
Fastighetsutveckling: Min målsättning är att ni ska ha attraktiva fastigheter och lokaler utifrån ett strategiskt och estetisk perspektiv.
Platsutveckling: Min målsättning är att stärka platsens dna för att göra den mer intressant och attraktiv för både invånare och besökare.

<