Patrik Persson, Enhetschef, Filipstads Kommun

”I samarbete med Neidre Konsulting har vi fått ett bra flöde i vår planritning till vår nya bobutik. Planritning och inredningsdetaljer är väl genomtänkta utifrån att medarbetare och våra kunder ska få en trygg och säker och trevlig arbetsmiljö. Att tänka förebyggande redan i byggstadiet utifrån verksamhetens dagliga rutiner är något kan jag rekommendera till alla branscher.”

Patrik Persson, Enhetschef, Filipstads Kommun
Jan Gambring, Säkerhetschef, Karlstads Universitet

”Karlstads universitet värnar om en trygg arbetsmiljö för medarbetare och studenter. Med hjälp av Neidre Konsulting har vi analyserat vår besökspolicy och kommit fram till nya besöksrutiner. Vi har kommit en lång bit på väg med olika åtgärder utan att inskränka på den öppenhet universitetsmiljön behöver.”

Jan Gambring, Säkerhetschef, Karlstads Universitet
Jan Barthelsson, VD, Hammaröbostäder

”Vi har efter risk- och sårbarhetsanalyser gjort enkla omändringar i vår bobutik. Personalen har fått ett högre säkerhetstänk utifrån deras profession. Idag har vi alltid ett säkerhetstänkande kring våra rutiner och vår arbetsmiljö.”

Jan Barthelsson, VD, Hammaröbostäder
Roger Larsson, VD Audio Video Värmlandsgruppen

”På Audio Video är vi måna om att vår personal ska trivas och känna sig trygga på sin arbetsplats. Säkerhet är en komplex fråga och då vi dagligen hanterar stora värden i våra butiker blir personalen exponerade för vissa risker. Tack vare samarbetet med Neidre har vi fått hjälp med att skapa rutiner och räta ut frågetecknen, vilket har lyft företaget till en helt annan säkerhetsnivå”

Roger Larsson, VD Audio Video Värmlandsgruppen
Jonas Wahlberg, Vice VD, Stuvbutiken AB

”Sedan vi anlitade Neidre Konsulting har vi fått bättre förebyggande rutiner mot hot, rån och snatterier. Vi vill att alla våra medarbetare ska tänka säkerhet och att de ska känna sig tryggare med hur man hanterar en obehaglig situation. Vi är jättenöjda och har fått många värdefulla tips.”

Jonas Wahlberg, Vice VD, Stuvbutiken AB
Jessika Lundgren, VD, Forshagabostäder AB

”Genom en workshop tillsammans med Neidre Konsultning ringade vi in vår verksamhets riskområden. Idag jobbar vi aktivt med uppföljning av vår handlingsplan och all personal är engagerad i frågan.”

Jessika Lundgren, VD, Forshagabostäder AB
Hanna Åkerstedt, Hotelldirektör First River C, Karlstad

”Vi har minskat det interna svinnet samt fått ordning och reda på vårt systematiska arbete med förebyggande säkerhet.”

Hanna Åkerstedt, Hotelldirektör First River C, Karlstad
Årjängs kommun, Samhällsbyggnadschef, Peter Månsson

“Kikki tog sig an uppdraget utan att tveka då tiden var väldigt knapp att få fram en kalender innan det nya året skulle börja. Då temat både var vatten och macho krävdes det mycket kreativt tänkande men som med hjälp av en proffsfotograf från Oslo resulterade i 12 lyckade månadsbilder. Samtliga almanackor som trycktes upp såldes snabbt och pengarna vi fick in skänktes till ett vattenprojekt i Afrika.”

 

Kalender Årjängs kommun, Samhällsbyggnadschef, Peter Månsson
Urban E Linder, VD, Kristinehamnsbostäder

”På ett kompetent och trevligt sätt hjälpte Neidre Konsulting oss att få upp ögonen och skapa handlingsplaner för de säkerhetsbrister och utmaningar som fanns på företaget.”

Urban E Linder, VD, Kristinehamnsbostäder