Mentorsprogram för ledningsgruppen eller andra team i er organisation. Mentorprogrammet fungerar även individuellt.

 

Från nuläge till önskat läge:

-Fokus på behov och mål med ett helikopterperspektiv över verksamheten

-Enkla och systematiska arbetssätt

-Förändring och förbättringsarbete

-Interna och externa säkerhetsrutiner

-Driva frågor framåt

-Samarbeten internt och externt
-Omvärldsbevakning för er bransch

-Implementering som är anpassad för er verksamhet

-Tydlighet kring arbetsgång och processer

 

Mervärde:

-Kommunikation så alla förstår hela kedjan i er verksamhet

-Arbetsmiljön blir trygg och säker

-Attraktiv arbetsplats

-Hållbar arbetsplats

-Organisationsutveckling

-Mindre svinn

-Ökad effektivitet med bättre omsättning

 

Mentorprogrammet löper över en 12-månadersperiod.