Platsutveckling handlar för mig om estetik, det vill säga ett sätt att göra en plats mer intressant utan att förbjuda något eller ta bort valmöjligheter.

Mitt mål är att hjälpa er att skapa attraktiva inslag som är intressanta för både invånare och besökare. Platsen ska vara inspirerande och ge en känsla av trygghet.

Jag hjälper er med allt ifrån idé till handling, framtagning av visionsbilder för platsen och projektledning kring utförandet.

Bilden till vänster visar ett exempel där jag som konstnärlig ledare arbetat fram en idé och koordinerat fastighetsägare och grafitti målare för en fasadmålning. Den högra bilden är ett exempel på hur mitt företag utvecklat en del av Karlstads centrum där jag satte upp en 22 kvadratmeter stor led-skärm. Vision var att skapa en storstadskänsla och en tryggare gatumiljö av led-skärmens ljus och aktiviteter. Idag är skylten såld till ett annat företag.