Projekt & Processledning

Jag älskar att medvetandegöra och skapa flöde i företag och organisationer. Ett flöde som är tydligt, enkelt och utan krångel. Mina kunder är allt ifrån kommunala bolag och förvaltningar till det privata näringslivet.
Jag hjälper er med innovation och förändringsarbeten i långa och korta projekt. Min målsättning är att ni ska ha en arbetsplats där ni sparar både tid och pengar. När människor vet vad man ska förhålla sig till skapar det trivsel och trygghet och jobbet kan utföras effektivare.