Projekt & Processledning

Jag älskar att medvetengöra och skapa flöde i företag och organisationer. Ett flöde som är tydligt, enkelt och utan krångel. Min målgrupp är kommunala bolag och förvaltning till det privata näringslivet.
Jag hjälper er med innovation och förändringsarbeten i långa och korta projekt. Min målsättning är att ni ska ha en arbetsplats där ni sparar både tid och pengar. När människor vet vad man ska förhålla sig till skapar det trivsel och trygghet och jobbet kan utföras effektivare.
Jag jobbar alltid konfidentiellt, för mig är det också viktigt med förtroende och ömsesidig tillit, det är en förutsättning för att utföra uppdrag på ett fullgott sätt.