Behöver du någon att bolla med kring hur du ska förhålla dig till olika frågor eller för att ta ett beslut?

Jag bidrar med min kunskap och mitt nätverk utifrån värde och hållbarhet för dig och organisationen.

Låt mig se över din vardag och vilka strategiska frågor du ställs inför, det kan vara både långsiktiga och kortsiktiga frågor. Till synes enkla beslut kan bli stora om dom är snabba och ogrundade och kan påverka dig, dina medarbetare och kunder. Jag hjälper dig med smidiga processer och rutiner.

För att jag ska bli din speaking partner behövs inga förberedelser, vi möts där du befinner dig.