”På Audio Video är vi måna om att vår personal ska trivas och känna sig trygga på sin arbetsplats. Säkerhet är en komplex fråga och då vi dagligen hanterar stora värden i våra butiker blir personalen exponerade för vissa risker. Tack vare samarbetet med Neidre har vi fått hjälp med att skapa rutiner och räta ut frågetecknen, vilket har lyft företaget till en helt annan säkerhetsnivå”