”Karlstads universitet värnar om en trygg arbetsmiljö för medarbetare och studenter. Med hjälp av Neidre Konsulting har vi analyserat vår besökspolicy och kommit fram till nya besöksrutiner. Vi har kommit en lång bit på väg med olika åtgärder utan att inskränka på den öppenhet universitetsmiljön behöver.”