Neidre Konsulting startades 2009 av Kikki Neidre Pedersen. Företagets värdegrund bygger på passion, kreativitet och engagemang. Dessa ledord ska genomsyra alla våra projekt och allt vi företar oss.

Säkerhetsarbetet, med människan i centrum, kan i många sammanhang präglas av känslighet. Därför är det viktigt att vi arbetar tillsammans med våra kunder med stort förtroende, god tillit och om så krävs, diskretion. För att nå goda och bestående resultat utgår vi alltid från uppdragsgivarens, företagets eller organisationens värderingar.