Jag startade Neidre Konsulting 2009. Företagets värdegrund bygger på nyfikenhet, kreativitet, mod och engagemang. Dessa ledord genomsyrar alla projekt och allt jag företar mig.

Som företagare har jag en bred kompetens och ett stort fantastiskt nätverk som alltid finns till hands både för mig och ditt företag/organisation.

Både för min person och mitt företag prioriteras alltid kompetensutveckling som personlig utveckling, ledarskap, affärsutveckling och digitalisering med mera.


Som människa är jag glad och har mycket humor. Som projektperson är jag lösningsfokuserad med förmågan att prioritera och motivera andra.

Klara, färdiga GÅ! nu ser jag fram emot att få underlätta i er vardag utifrån er utvecklingsresa.

Mitt företags ledstjärna utifrån de globala målen är att alltid arbeta utifrån ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, nu och för kommande generationer.
Ekonomisk: både genom indirekt ekonomisk påverkan samt ekonomiska resultat.
Sociala: hållbara platser, organisationer, lokaler och fastigheter utifrån trygghet, arbetsmiljö, normbrytning, inkluderande och tillgänglighet.
Miljömässig: hållbart arbetssätt genom strategiska och digitala möten och arbetets upplägg.

För mer info maila mig på digital@neidre.se