sakerhet-hjul-neidre

 

SÄKERHET

Säkerhet är kunskap om hot och risker, och hur de kan förebyggas och undvikas. Förebyggande säkerhet är en färskvara som behöver få en tydligare plats i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi hjälper företag och organisationer med åtgärder inom säkerhetsområdet.

Med utgångspunkt från er verksamhet utför vi riskinventeringar, förbättringsarbeten och behovsanpassade utbildningar. Genom tydligare regler och rutiner höjer vi säkerhetsmedvetandet till en tryggare och säkrare arbetsmiljö.