Utifrån organisationens kultur och målsättningar hjälper vi till att författa policys som kan användas som konkreta rutiner i vardagen. Vi kan även uppdatera och göra en översyn av tidigare policydokument. Som processledare jobbar vi tillsammans med våra uppdragsgivare för att skapa dokumenterade policys som är enkla, lättbegripliga och tydliga för hela organisationen.