I fysiska miljöer som kontor, lager, hotel osv hjälper jag att optimera/anpassa och kvalitetssäkra er layout för olika behov i fastigheter och lokaler. Min metod är att sätta mig in i er vardag för att ni ska få en optimal arbetsmiljö och flöde i ert dagliga arbete genom rätt utformade planritningar till er verksamhet.

Jag har en bred erfarenhet och kompetens inom olika organisationer kring arbetsflöden, utveckling, säkerhet och arbetsmiljö. Det ger mig en unik förståelse för att skapa ett tydligt dokument som blir ett starkt underlag till er byggritning.

Har ni redan en befintlig byggritning kan jag vara er expertpartner för en "second opinion" innan första spiken sätts.