Genom tydliga rutiner förebygger ni risker, hot och olyckor. Här har ni som arbetsgivare en möjlighet att väva in och forma viktiga dagliga rutiner utifrån interna och externa faktorer. På många arbetsplatser finns det också oskrivna rutiner som skapats genom åren och som behöver fångas upp. Tydliga rutiner skapar trivsel och trygghet för både arbetsgivare och arbetstagare. I min roll som processledare har jag ett nära samarbete med min uppdragsgivare för att skapa rutiner som är enkla och tydliga för hela organisationen.