Utifrån organisationens kultur och målsättningar hjälper jag till att författa policys som kan användas som konkreta rutiner i vardagen. Jag kan även uppdatera och göra en översyn av tidigare policydokument. Som processledare jobbar jag tillsammans med uppdragsgivaren för att skapa dokumenterade policys som är enkla, lättbegripliga och tydliga för hela organisationen.